Kontakt

Sjedište

E-mail: info@gaz.hr

Adresa: Metalčeva 5 10 000 Zagreb

Skladište

Tel. +385 1 6602 880

E-mail: skladiste@gaz.hr

Pratite nas

Pošaljite nam poruku